Cantar del alma que se goza de conocer a Dios por fe (Sing from you heart because it is enjoyable to know God through faith); open